Termínované-vklady.cz - Spořící účty a spoření

Úročení termínovaných vkladů

Fakticky se nabízejí dvě možnosti úročení a podle toho jsou také odvislé výnosy. Buď jde o pevnou, nebo o variabilní úrokovou sazbu. Každá má svá pro i proti.

Pevná sazba

Pevná sazba, ta značí určitou garanci. Člověk při uzavření smlouvy o termínovaném vkladu přesně ví, kdy a kolik prostředků mu banka či jiná instituce poskytující termínovaný vklad připíše. Po celou dobu se sazba nemění, takže již při uzavření smlouvy klient přesně ví, jakou částku si po skončení termínu (při výplatě vkladu) domů odnese.

Variabilní sazba

Variabilní sazba, ta je více pružná a nese s sebou také určité riziko. Obvykle je spojována s úrokovou sazbou na mezibankovním trhu, tedy podle sazby PRIBOR. Každá banka a finanční instituce si tak tuto sazbu může nastavovat podle vlastního algoritmu. Obvykle však garantují nejnižší možný výnos, který bude po skončení termínovaného vkladu dosažen.

Při vyšším riziku může člověk více vydělat, avšak následně může i o nějaké prostředky přijít, jelikož garance může spočívat třeba i pouze ve vráceni 90% vložených prostředků, ale někdo rád riskuje, a tak se i s touto garancí rád spokojí, když vidí, že možný výnos je třeba i 50% navíc.

Záleží i zde velmi výrazně na ochotě klienta riskovat a jeho přístupu k úrokové sazbě a potenciálnímu výnosu.

Aktuální srovnání úročení najdete například na finance.cz

© 2024 SIALINI, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena Termínované-Vklady.cz

Podmínky použití a ochrana osobních údajů